02862702191

Túi lọc cặn chất lỏng

túi lọc cặn trong chất lỏng ra ngoài

túi lọc chất lỏng chịu nhiệt thường dùng trong công nghiệp, sản xuất & dân dụng