02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 110 Mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm chủ yếu được sử dụng cho phân tích hóa học định tính và tách lọc có liên quan, cũng như giấy thử nghiệm sản xuất có độ tinh khiết tương ứng.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 110 Mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm là giấy lọc định tính chất liệu 100% cellulose.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm ứng dụng phân tích định tính.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm chủ yếu được sử dụng cho phân tích hóa học định tính và tách lọc có liên quan, cũng như giấy thử nghiệm sản xuất có độ tinh khiết tương ứng.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar 102 đường kính 110 mm trọng lượng cơ bản: 80gsm 

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 110 Mm

Giấy lọc cặn hóa chất Newstar 110mm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 110 Mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc cặn Newstar 101, 102, 103

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 102 Đường Kính 110 Mm

Filter paper Newstar 101, Newstar 102, Newstar 103, Newstar 201, Newstar 202, Newstar 203

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty môi trường đông châu

banner giấy lọc công nghiệp

banner trách nhiệm sản phẩm đông châu