02862702191

Giấy lọc

Giấy lọc cặn chất lỏng

Giấy lọc dùng trong phòng thí nghiệm & công nghiệp