02862702191

Lưới lọc Side Mouth cho cột lọc composite

Lưới chặn dưới của cột lọc, bình lọc composite chưa than cát sỏi lọc nước cấp cho sản xuất

Lưới lọc Side Mouth cho cột lọc composite

Lưới lọc Side Mouth cho cột lọc composite

Ứng dụng: dùng chặn cát sỏi, than, vật liệu lọc trong bình lọc coposite loại lớn

Lưới Side mouth dùng cho cột có van gắn bên hông cột (hoặc không dùng van)

Lưới lọc Side Mouth cho cột lọc composite

Lưới lọc Side Mouth cho cột lọc composite

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty môi trường đông châu

banner giấy lọc công nghiệp

banner trách nhiệm sản phẩm đông châu